Hovick Behboo
Interviews

گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر

در مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، نمایندگان حقوقی اقلیت‌های دینی و مذهبی و معلولین کشور به شرح وضع موجود در کشور پرداخت.
به گزارش جماران، در مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، نمایندگان حقوقی اقلیت‌های دینی و مذهبی و معلولین کشور به شرح وضع موجود در کشور پرداخته و نکات ضعف و قوت حقوقی را در زمینه‌های مذکور برشمردند.