Hovick Behboo

پاسخ به نوشتار (سرنیزه نفرین شده سرنوشت) مجله دانستنیها

باسلام،

در کمال شگفتی و تعجب خلاصه یادداشت  مربوط به نیزه نفرین شده (!!!)  سرنوشت؛ به شرح صفحه 94 لغایت صفحه 97 شماره 34 مورخ 8 مردادماه سال 1390 آن مجله را مطالعه نمودم. شگفتی از اینکه آیا این مجله تحت عنوان «دانستنیها» همان مجله وزین و جامع علمی است که من و همکلاسیهای دوران مدرسه، اطلاعات علمی و عمومی دوران جوانی خود را مدیون آن هستیم!؟ و تعجب ازاینکه  نگارنده نوشتار فوق در حالیکه حتی به تعالیم و آموزه های دین اسلام نیز آشنایی ندارد، چگونه مترصد ارائه اطلاعات عمومی راجع به باورها ی سایر  ادیان به جامعه است؟

متاسفانه برخلاف اظهارنظر به شرح صدر نوشتار فوق در صفحه 94 شماره مرقوم با زمینه زردرنگ مبنی بر اینکه : «... براساس تعالیم اسلام، حضرت مسیح (ع) مصلوب نشد. در عوض به آسمان عروج کرد و یهودای اسخریوطی را به جای آن حضرت مصلوب کردند...» 
می بایست یادآور شد که براساس تعالیم اسلامی چنین نیست و صرفنظر از صحت و سقم این موضوع، براساس باورهای اسلام؛ باراباس که دزد و راه زن بوده بنابر اراده خداوند به جای حضرت عیسی مسیح مصلوب می شود. سردبیر محترم! هرچند این باور نیز مورد پذیرش مسیحیان جهان نیست لیکن جای توضیح دارد که یهودا اسخریوطی از شاگردان و حواریون آن حضرت بوده  که ایشان را در ازای چند سکه به سربازان رومی معرفی نموده و با عنایت شیطان پس از آن خود را به دار آویخته است.

اظهار نظر شخص نگارنده به شرح صدر نوشتار دائر بر اینکه «... نیزه سرنوشت، نیزه ای است که به پهلوی یهودا فرو شده یا اینکه در کل افسانه ای بیش نباشد...» صحت نداشته و اصولاً و اساساً به باورهای اسلامی مرتبط نیست  و زاده فکر نویسنده است. از آنجا که نوع باور مربوط به سرنیزه مقدس به مسیحیان مربوط و در حال حاضر نیز ارامنه جهان بر این باورند که اصل نیزه در موزه کلیسای مقدس اجمیازین ارمنستان نگهداری می شود و در آن کشور نیز در کوهستان کلیسایی به نام «گغارد» به معنی «سرنیزه» وجود دارد که سابقاً محل اختفاء سرنیزه بوده، توصیه می شود جهت حفظ شان و منزلت آن مجله وتکلیف و وظیفه اصحاب رسانه قبل ا زهرگونه نگارش راجع به مسائلی عقیدتی ازاین دست مطالعه و بررسی لازم و مکفی به عمل آید اما درصورتیکه هدف از نگارش، تلقین نوعی تفکر غلط به جامعه حتی بر مبناء تغییر و تحریف باورهای دین اسلام باشد دیگر مجالی برای گفتار نیست. همانگونه که ملاحظه می فرمائید مقصود از نگارش این مطلب نقد و بررسی اصل نوشتار راجع به برداشت و یا خلاصه نویسی از کتاب «مردان اسرار آمیز » نوشته توماس اسلیمن نیست بلکه مقصود نقد اظهار نظری است که به نام باورهای دین اسلام در شرح نوشته آمده است و به شرحی که آمد جای شگفتی دارد که در جائی که نگارنده به آموزه های دین خویش آشنایی ندارد، چگونه به خود اجازه می دهد که راجع به باورهای ادیان و مذاهب دیگر اظهار عقیده نماید. پس مستنداً به ماده   23 قانون مطبوعات اعلام می گردد در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به تصحیح مطلب اقدام نمائید.

با آرزوی توفیق
هویک بهبو
 To share this page with others, use links below: